*

Kennismaking

Tijdens dit gesprek probeer ik duidelijk te krijgen wat voor hulpvraag er ligt, en kan ik mijn werkwijze uitleggen. Ook is er de ruimte om vervolgens een intakegesprek te plannen. Als er een intakegesprek gepland wordt, zal ik enkele gegevens over jullie kind vragen om een helder beeld te krijgen.

 

Intakegesprek en coachvraag opstellen

Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders, bespreken we uitgebreid de reden van aanmelding van jullie kind. Deze is hierbij niet aanwezig. Tijdens dit gesprek zal ik vertellen hoe ik aan het werk wil gaan met jullie kind.

 

Coachingstraject

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit vijf sessies. Hier kan natuurlijk van afgeweken worden als dat nodig is.
Tijdens de sessies staan het kind en zijn of haar ervaringen centraal. Het kan ook gebeuren dat er wordt afgeweken van de hulpvraag die is neergelegd. Dan zal ik eerst gaan werken aan de hulpvraag waar jullie kind tegenaan loopt. Dit gaat uiteraard in overleg met jullie.
De sessies zullen plaatsvinden bij jullie thuis. Deze sessies kunnen samen met de ouders zijn of het eerste deel alleen met jullie kind. Het laatste deel is dan gezamenlijk om de zaken door te spreken en eventuele opdrachten voor thuis te bespreken.
. Mocht er behoefte zijn aan een gesprek met mij alleen, dan kunnen we dit natuurlijk gewoon inplannen.

 

Evaluatie

 

Follow up bij jullie thuis

Loop je toch nog tegen bepaalde  vragen aan of weet je even niet wat te doen, dan kan ik langskomen met de juiste handvaten.

*

*

De hierboven genoemde bedragen zijn incl. BTW. Voor materialen en tussentijds contact worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

Betaling

Als je kiest voor traject 1 of 2 en je betaald vooraf in 1 keer, dan krijg je 5% korting.

Ook is het een mogelijkheid om het traject in termijnen te betalen, uitgestrekt over drie maanden of in overleg.

 

Annuleren van afspraken

Bij afmelding (mits minimaal 24 uur van tevoren) worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Vergoeding

Via de ziektekostenverzekering

Coaching en begeleiding vallen niet onder primaire ziektekosten en worden meestal niet (geheel) vergoed. Er zijn steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van deze effectieve aanpak en een vergoeding geven als u aanvullend verzekerd bent. Mijn advies aan u is de mogelijkheden voor vergoeding van coaching en begeleiding na te gaan bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Vergoedingen vanuit een verzekering vinden altijd achteraf plaats en u dient zelf de rekening bij uw zorgverlener in te dienen. Vraagt u bij uw verzekering ook om de juiste vermelding op de factuur.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden onder de noemer bijzondere ziektekosten.

PGB (persoons gebonden budget)

Kinderen met een PGB kunnen kindercoaching vanuit het PGB vergoed krijgen.

Minimuminkomen

Mensen met een minimum inkomen, kunnen een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente. De gemeente bekijkt dan of zij de begeleiding voor u vergoeden. Ook bij Stichting Adiona kun je terecht voor vergoeding, neem daarvoor contact met mij op. 

 

Heeft u verder vragen, stel ze gerust. Dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.

 

 

Algemene Voorwaarden, Klachtenprocedure en de Privacyverklaring:

Heeft u vragen of wilt u weten wat de Algemene voorwaarden zijn, wat de klachtenprocedure is en hoe wij omgaan met uw privacy:

 

 

 

Algemene Voorwaarden 2
438 downloads
Klachtenreglement Kindercoach Alien 2018
438 downloads
Privacyverklaring Kindercoach Alien 2018
432 downloads