Kindercoach Alien/ KRAGT training

Wat is KRAGT training?


KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De training geeft jouw kind inzicht in het sociaal handelen. Hierdoor leert jouw kind zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Hierdoor krijgt jouw kind meer zelfvertrouwen.

Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Jouw kind maakt deel uit van verschillende systemen zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam, de wereld waarin we leven. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van het kind.
Tijdens de KRAGT training leert jouw kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen die systemen. De plek en/of het gedrag van jouw kind kan per systeem verschillen. Bijvoorbeeld: thuis is het kind de oudste en meestal open en vrolijk, terwijl het in de klas misschien een van de jongsten is en introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst. We laten jouw kind zien wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten. In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloed sfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’
Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Jouw kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Jouw kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.
De KRAGT training is ook een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen.

 

KRAGT-training is voor kinderen en jongeren die:
- last van faalangst hebben
- zich onbegrepen voelen
- (hoog) gevoelig zijn
- onzeker zijn
- weerbaarder willen worden
- gepest worden of zelf pesten
- veel (negatieve) aandacht vragen
- moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
- moeite hebben om hun grens aan te geven
- hun eigen kwaliteiten en talenten beter willen leren kennen.


Praktische informatie
De KRAGT-training bestaat uit vijf lessen van bijna twee uur, de kosten zijn € 155,- per kind.

De training wordt gegeven in groepsverband, in groepjes van minimaal twee en maximaal vier kinderen.

 

Graag bij het aanmelden vermelden voor wie en leeftijd.

Kindercoach Alien/ KRAGT training
Kindercoach Alien/ KRAGT training
Kindercoach Alien / KRAGT training
Kindercoach Alien/ KRAGT training